Bảng giá Tour đường dài

* Bảng giá đã bao gồm các khoảng thuế phí (BOT) trên đường. Đối với các dòng xe và các tuyến chưa có trên đây, quý khách vui lòng gọi trực tiếp tổng đài 0972280840 Taxi Bảo Lộc Gia Đình để nhận báo giá!

    Giá 4 chỗ Giá 4 chỗ 2 chiều Giá vượt Km Thời gian chờ

Bảo Lộc ↔ Đà Lạt

Km giới hạn: ~ 120Km

Đặt xe ngay

1,300,000 VNĐ

Đặt xe ngay

2,000,000 VNĐ

12,000 VNĐ /km

60,000 VNĐ /giờ

Bảo Lộc ↔ Đức Trọng

Km giới hạn: ~ 85Km

Đặt xe ngay

900,000 VNĐ

Đặt xe ngay

1,400,000 VNĐ

12,000 VNĐ /km

60,000 VNĐ /giờ

Bảo Lộc ↔ Di Linh

Km giới hạn: ~ 35Km

Đặt xe ngay

500,000 VNĐ

Đặt xe ngay

750,000 VNĐ

12,000 VNĐ /km

60,000 VNĐ /giờ

Bảo Lộc ↔ Phan Thiết

Km giới hạn: ~ 115Km

Đặt xe ngay

1,100,000 VNĐ

Đặt xe ngay

1,800,000 VNĐ

10,000 VNĐ /km

50,000 VNĐ /giờ

Bảo Lộc ↔ Thành phố Hồ Chí Minh

Km giới hạn: ~ 190Km

Đặt xe ngay

2,100,000 VNĐ

Đặt xe ngay

3,400,000 VNĐ

10,000 VNĐ /km

50,000 VNĐ /giờ

Bảo Lộc ↔ Madagui

Km giới hạn: ~ 60Km

Đặt xe ngay

600,000 VNĐ

Đặt xe ngay

900,000 VNĐ

12,000 VNĐ /km

60,000 VNĐ /giờ

Bảo Lộc ↔ Đateh

Km giới hạn: ~ 70Km

Đặt xe ngay

700,000 VNĐ

Đặt xe ngay

1,000,000 VNĐ

12,000 VNĐ /km

60,000 VNĐ /giờ

Bảo Lộc ↔ Cát Tiên

Km giới hạn: ~ 85Km

Đặt xe ngay

850,000 VNĐ

Đặt xe ngay

1,200,000 VNĐ

12,000 VNĐ /km

60,000 VNĐ /giờ

Bảo Lộc ↔ Bến Tre

Km giới hạn: ~ 270Km

Đặt xe ngay

3,000,000 VNĐ

Đặt xe ngay

4,000,000 VNĐ

10,000 VNĐ /km

50,000 VNĐ /giờ

Bảo Lộc ↔ Định Quán

Km giới hạn: ~ 85Km

Đặt xe ngay

850,000 VNĐ

Đặt xe ngay

1,300,000 VNĐ

12,000 VNĐ /km

50,000 VNĐ /giờ

Bảo Lộc ↔ Bình Phước

Km giới hạn: ~ 150Km

Đặt xe ngay

1,500,000 VNĐ

Đặt xe ngay

2,300,000 VNĐ

10,000 VNĐ /km

60,000 VNĐ /giờ

Bảo Lộc ↔ Phú Yên

Km giới hạn: ~ 350Km

Đặt xe ngay

3,900,000 VNĐ

Đặt xe ngay

5,000,000 VNĐ

10,000 VNĐ /km

50,000 VNĐ /giờ

0972280840